Visit us on Facebook icon-google.pngicon-youtube.pngicon-twitter.png icon-linkedin.png    За контакти  089RENAULT или 0889905916 или 029951639

 


Бензиновите двигатели използват принципа на запалването. Смес от гориво и въздух се всмуква в цилиндъра, който на свой ред се затваря и буталото започва движение нагоре за да създаде компресия. След това сместа се запалва чрез искра и взрива избутва буталото надолу в двигателния блок.

  

 

Powered by liveSite Get your free site!