Visit us on Facebook icon-google.pngicon-youtube.pngicon-twitter.png icon-linkedin.png    За контакти  089RENAULT или 0889905916 или 029951639

 


Възможно е гарнитурата на вашата кола или пукнатина в цилиндровата глава да пропускат антифриз в горивната камера.

При ниска скорост това би могло да доведе до гаснене или влошена работа. При високи скорости минимални количества антифриз в горивната камера не биха повлияли осезателно на работата на двигателя.

gaskets1.jpg

Течовете на масло са един от първите признаци за проблеми с гарнитурите по двигателя.

Powered by liveSite Get your free site!