Visit us on Facebook icon-google.pngicon-youtube.pngicon-twitter.png icon-linkedin.png    За контакти  089RENAULT или 0889905916 или 029951639

 


oil1.jpg

Навременната смяна на маслата и филтрите е задължителна за да осигурите дълъг живот на двигателя. Модерните двигатели са мощни и това налага смяната на маслата на точно определени интервали, достигащи дори 5000 км или 3 месеца, което се случи първо. Ако вашата кола се движи със синтетични масла тези интервали могат да бъдат значително увеличени. Винаги използвайте маслата, препоръчани от производителя.

Powered by liveSite Get your free site!